Szczególne sytuacje

Położne rodzinne

Położna rodzinna troszczy się o ciężarne, młode rodziny lub samotne matki, które znajdują się w ciężkiej sytuacji. Położna odwiedza je w domu i uczy, w jaki sposób należy prawidłowo dbać o dziecko i jakie ma ono potrzeby. Ponadto położna informuje te osoby o możliwościach zwrócenia się o pomoc w razie wystąpienia problemów. Położne rodzinne towarzyszą rodzinom i dzieciom aż do pierwszych urodzin dziecka, tak aby umożliwić im sprawny start w nowe życie.
Zaangażowanie położnych rodzinnych jest możliwe w szczególnych sytuacjach życiowych takich jak:

 • młodociane ciężarne
 • przeciążenie rodziną
 • rodziny żyjące w socjalnej izolacji
 • rodzinny o niskich dochodach
 • rodziny z wcześniakami
 • obciążenia lub choroby
 • rodziny z problemami nałogowymi
 • sytuacje przemocy domowej
 • rodziny z tłem migracyjnym i brakiem zintegrowania z systemem zdrowotnym
 • zachorowania chroniczne w rodzinie
 • kobiety/partnerzy z problemami psychicznymi

Główne aspekty pracy:

 • porady dotyczące wszystkich sytuacji związanych z urodzeniem dziecka
 • wsparcie relacji rodzice-dziecko
 • obserwacja rozwoju dziecka
 • porady i instrukcje dotyczące odżywiania, pielęgnacji i wspierania dziecka odpowiednio do jego wieku
 • towarzyszenie podczas wizyt u lekarzy i w urzędach oraz wsparcie podczas udziału w działaniach opiekuńczych i prewencyjnych przeznaczonych dla matek i dzieci.
 • zintegrowanie rodziny z dostępnymi ofertami grupowymi
 • motywowanie matek i dzieci znajdujących się w ciężkich sytuacjach życiowych poprzez pomoc do samopomocy
 • praca grupowa i kooperacyjna mająca na celu usunięcie braków w zaopatrzeniu i ew. kierowanie do innych rodzajów pomocy

Przejęcie kosztów
Koszty za pracę położnych w okresie ciąży i połogu są z reguły pokrywane przez kasę chorych. Rozszerzona działalności położnych rodzinnych nie jest objęta umową o opiekę ze strony położnych zgodnie z § 134a SGB V (kasy chorych). Finansowanie położnych rodzinnych odbywa się obecnie w ramach programu „Wczesna pomoc“ z pieniędzy komunalnych, pieniędzy stowarzyszeń pomocy dzieciom i młodzieży oraz środków projektowych.

Poradnictwo rodzinne i wczesne wspomaganie rozwoju Bremerhaven
Doradczynie rodzinne udzielają porad w okresie ciąży oraz w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka.

Poradnia NORD
Bremerhaven-Leherheide-West, Hans-Böckler-Straße 36 F
Telefon 0471 66128
Konsultacje otwarte: wt. + czw. 9.00 –11.00

Poradnia MITTE
Bremerhaven-Lehe, Lutherstraße 7 (w „Theo“)
Telefon 0471 52133
Konsultacje otwarte: wt. + czw. 9.00 –11.00

Poradnia SÜD
Bremerhaven-Geestemünde, Voßstraße 41
Telefon 0471 38633
Konsultacje otwart wt. + czw. 9.00 –11.00

Terminy kolejnych wizyt oraz wizyty domowe ustalane są telefonicznie.

Położne rodzinne w Bremie
Pomoc w przypadku obciążeń społecznych i medycznych dla ciężąrnych, matek i ojców dzieci do końca pierwszego roku życia
(0421) 361 152 45
Godziny przyjęć: pon, śr-ptk. 9.00 – 12.00
wt. 9.00 Uhr – 10.00

Program wizyt domowych „Pro Kind“
Pomoc ciężarnym i ich rodzinom do ukończenia drugiego roku życia dziecka. Uczestnikami programu mogą być wszyscy, którzy oczekują swojego pierwszego dzieka i znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej. Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne.

Niemiecki Czerwony Krzyż, Pro Kind / Deutsches Rotes Kreuz, Pro Kind
(0421) 960 365 0
Godziny przyjęć: pon-ptk. 10.00 – 12.00

Pomocne linki

Krzyk dziecka

Dlaczego nasze dziecko płacze tak głośno? – Zrobiliśmy przecież wszystko, aby dobrze się czuło!
Takie lub podobne myśli przebiegają przez głowę zrozpaczonych rodziców po wielu nocach spędzonych na tuleniu swojego bardzo kochanego, nakarmionego i świeżo przewiniętego dziecka. Wszystkie niemowlęta płaczą, jednak niektóre krzyczą mocniej niż inne i nie można ich w łatwy sposób uspokoić. Nawet jeżeli rodzice robią wszystko, aby zaspokoić ich potrzeby. Czasami wydaje się, że krzyk nie ustanie nigdy, a szczególnie w godzinach wieczornych płacz dziecka osiąga apogeum.

Przyczyny płaczu dziecka mogą być różnorodne – począwszy od prostych wzdęć, poprzez alergie, nadmiar wrażeń, stres i nieodpowiednie otoczenie do spania, aż po syndrom KISS i inne zachorowania. Czasami pomocne są proste środki pomocnicze i zmiana zachowania rodziców. Czasami trzeba przeobrazić się niemalże w detektywa, aby odnaleźć przyczynę krzyku dziecka.
W Bremerhaven i Bremie dostępne są różne miejsca i instytucje, które poprzez porady i wsparcie pomagają rodzinom, w których dziecko ma problemy z płaczem, spaniem lub przyjmowaniem pokarmu. W ośrodkach tych rodzice dzieci z zaburzeniami regulacyjnymi mogą się nauczyć prawidłowego interpretowania zachowania swoich dzieci. Zastosowanie metod uspokajających ma na celu wsparcie dziecka na jego drodze do odnalezienia równowagi.

Pomocne linki

Poród przedwczesmy

Mianem wcześniaków określa się niemowlęta, które przyszły na świat przed 37 tygodniem ciąży. Ich zmysły, jak i funkcje fizyczne nie zostały jeszcze całkowicie wykształcone. W przypadku wczesnego porodu bezpieczniej jest, aby dziecko przyszło na świat w szpitalu połączonym z kliniką dziecięcą. Dzięki temu można uniknąć możliwego późniejszego przeniesienia z jednego szpitala do drugiego.

Wcześniak nie jest jeszcze przygotowany do życia poza ogrzewającą i chroniącą macicą i dlatego też potrzebuje w zależności od tygodnia ciąży czasu na „dojrzanie”.

Bardzo istotne znaczenia dla rozwoju wcześniaka ma emocjonalne i fizyczne wsparcie ze strony rodziców. Szczególnie wartościowe jest odżywanie za pomocą mleka mamy, gdyż dopasowuje się ono indywidualnie do potrzeb niemowlęcia i zaopatruje je w niezbędne właściwości odżywcze i chroniące antyciała. W ten sposób zapewniona zostaje optymalna ochrona przed infekcjami.

Wsparcie ze strony położnej w trakcie trwania ciąży
W celu zapobiegania przedwczesnym bólom porodowym skuteczne jest przebywanie na zwolnieniu lekarskim, oszczędzanie siebie lub też redukcja stresu oraz odciążenie poprzez skorzystanie z pomocy w prowadzeniu prac domowych. Oprócz wizyty u lekarza mogą Państwo również w domu skorzystać z rad i opieki położnej. Za pomocą ćwiczeń odprężających, porad dotyczących odżywania i nawyków życiowych oraz poprzez rozmowy położna poszuka z Państwem rozwiązań, które zapewnią Państwu wsparcie i odciążenie.

Wsparcie położnej po narodzinach dziecka
Ciało każdej kobiety po urodzeniu dziecka potrzebuje odpoczynku. Kobiety, które za wcześnie urodzą dziecko, nie mają z reguły szansy na odpoczynek. Na pierwszy plan wychodzą w takiej sytuacji wizyty w klinice dziecięcej, tak że kobieta z opóźnieniem dochodzi do sił. W tym zakresie pomocą może służyć położna. Prawo do pomocy ze strony położnej przysługuje matce także wówczas, kiedy jej dziecko znajduje się jeszcze w szpitalu.

Również w momencie wypisania dziecka ze szpitala pojawia się wiele pytań i niepewności, przy których wyjaśnianiu pomocna jest położna. Położna pomaga podczas karmienia piersią lub odsysania pokarmu oraz podczas karmienia dziecka. Ponadto zapewnia ona również wsparcie podczas opieki nad dzieckiem oraz przy odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.

Pomocne linki

Poronienie lub urodzenie martwego płodu

Zagadnienia związane z poronieniami, urodzeniem martwego płodu, narodzinami i śmiercią są ze sobą ściśle powiązane. Te bolesne doświadczenia dotykają niektórych z rodziców, którym nie dane jest życie ze swoim dzieckiem. Niektóre dzieci umierają już w bardzo wczesnym okresie ciąży i przychodzą na świat w drodze poronienia. Niektóre dzieci umierają natomiast krótko przed ich planowanym terminem narodzin. Często niewidoczne są żadne przyczyny śmierci dziecka, a niedoszli rodzice są całkowicie bezradni w zderzeniu z tym ciężkim doświadczeniem życiowym.

Również wówczas, gdy przyczyną śmierci dziecka jest ciężka choroba oraz gdy było to wiadome z góry, ból rodziców nie jest dużo mniejszy.

Do zadań położnej należy również towarzyszenie kobietom i parom przy poronieniach lub narodzinach martwego dziecka.
Warunkiem kompetentnego wsparcia dotkniętych śmiercią dziecka rodziców jest wiedza na temat znaczenia pracy nad żałobą. Niektóre położne specjalizują się we wsparciu pogrążonych w żałobie rodziców. W razie takiej potrzeby prosimy o kontakt z Bremeńskim Związkiem Położnych.

Pomocne informacje można znaleźć również na naszej stronie z linkami.
Pomocne linki

Depresja poporodowa

Po urodzeniu dziecka rodzice życzą sobie szczęśliwego rozpoczęcia wspólnego życia.
Jednakże czasami dzieje się inaczej. Matki są bardzo zaniepokojone i przerażone, gdy zamiast oczekiwanego szczęścia pojawią się całkiem nieoczekiwane uczucia.

 • radość i energia wydają się być utracone
 • troski i obawy stają się wiernym towarzyszem
 • wyczerpanie i przemęczenie mimo snu nie ustają
 • pojawia się wstyd i wątpliwości, czy „normalna” matka ma prawo mieć takie odczucia

Takie i podobne nieprzewidziane uczucia (z różnym stopniem emocjonalnego zróżnicowania) przeżywa 10-20% wszystkich matek. Nie są one złymi matkami, są one jedynie zrozpaczonymi matkami.
Powyższe opisy odnoszą się do tzw. zagadnienia „baby blues”, czyli krótkiego okresu psychicznej niestabilności występującego po urodzeniu dziecka. Chodzi w tym przypadku o odczucia, które zacieśniają się wokół serca niczym żelazna obręcz i nie dają nadziei na polepszenie. Depresja poporodowa może rozwinąć się w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka. Czasami jednakże pojawia się ona dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach od porodu.

Zaufaj swojej położnej, tak aby mogła ona stanowić dla Ciebie wsparcie.

Dalsze pomocne informacje można znaleźć również na naszej stronie z linkami.
Pomocne linki

Przemoc domowa

Ciąża i urodzenie dziecka stanowią okresy pełne przełomów. Zmiany te mogą oznaczać różnorodne obciążenia dla partnerstwa, które mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie na związek. Konflikty są rozwiązywane niekiedy z użyciem przemocy.

Wymiar przemocy stosowanej wobec kobiet jest ogromy – co czwarta kobieta doznała przynajmniej raz w życiu przemocy ze strony swojego partnera, a co siódma kobieta opowiada o przemocy seksualnej (Schröttle/Müller 2004).

Często niesie to ze sobą następstwa dla zdrowia kobiety – nie tylko obrażenia cielesne, ale także zakłócenia snu, przygnębienie, boleści oraz zbyt wysokie spożycie papierosów i alkoholu. Sytuacja taka może odbić się również na zdrowiu noworodka.

Sięgnij po wsparcie. Porozmawiaj ze swoją położną. Dostępnych jest wiele instytucji, gdzie można znaleźć bezpłatną pomoc – także anonimowo i telefonicznie.

Pomocne linki

Pomoc w prowadzeniu prac domowych /Pomoc rodzinna

Okres ciąży
Jeżeli ciężarna kobieta ze względu na komplikacje w przebiegu ciąży (np.: przedwczesne bóle, zagrożenie przedwczesnym porodem, silne ciążowe nudności) nie jest w stanie prowadzić własnego gospodarstwa domowego, wówczas lekarz może zgodnie z § 24h SGB V zalecić pomoc w prowadzeniu prac domowych / pomoc rodzinną.

Okres połogu
Również w tym okresie kobiecie przysługuje zgodnie z § 24h SGBV prawo do pomocy w prowadzeniu prac domowych / pomocy rodzinnej. Zaordynowanie pomocy w prowadzeniu prac domowych / pomocy rodzinnej przez położną jest zasadniczo możliwe w ciągu pierwszych sześciu dni po urodzeniu dziecka. Prawie wszystkie kasy chorych zezwalają na zastosowanie w tym okresie pomocy w przeprowadzaniu prac domowych / pomocy rodzinnej aż do ośmiu godzin dziennie, jeżeli pomoc ta została zaordynowana przez położną lub lekarza lub też została zawnioskowana przez rodzinę.
Pomoc w przeprowadzaniu prac domowych / pomoc rodzinna może być świadczona przez ośrodek pomocy rodzinie lub też prywatnie.

Diagnostyka prenatalna

„Jestem w ciąży – czy moje dziecko będzie zdrowe?“ – to pytanie, które od wielu lat stawiają sobie przyszłe matki i przyszli ojcowie. Diagnostyka prenatalna oferuje z jednej strony kobietom i parom spokój. Z drugiej strony jednak wywołuje ona różnorodne pytania:

 • Jakie skutki niesie ze sobą podjęcie decyzji o przeprowadzeniu badań prenatalnych? Co się natomiast stanie, jeżeli nie przeprowadzę takich badań?
 • W jaki sposób diagnostyka prenatalna oddziałuje na moje przeżywanie ciąży?
 • Co oznacza to dla mojego życia, jeżeli u mojego dziecka zostanie stwierdzone upośledzenie?

Jeżeli w następstwie przeprowadzenia badania ultrasonograficznego pojawią się wątpliwości co do zdrowia dziecka, których rozwianie wymaga wykonania dalszych badań, wówczas ciężarna kobieta zostaje nagle przymuszona do podjęcia decyzji. Najpierw musi ona podjąć decyzję o przeprowadzeniu dalszych badań prenatalnych, a następnie – w następstwie badań – może być zmuszona do zdecydowania o losie swojego nienarodzonego dziecka.

Przed każdym podjęciem badań prenatalnych kobiety powinny być informowane o ryzyku związanym z tymi badaniami, o ich sile oddziaływanie oraz możliwych następstwach.
Dalsze informacje znajdą Państwo na naszej stronie z linkami.
Pomocne linki