Ebelik yardımı

Her kadının hamilelik, doğum, lohusalık ve emzirme dönemlerinde ebelik yardımından yararlanma hakkı vardır.
Ebeler bu dönem süresince kapsamlı ve bütüncül bir bakım hizmeti sunmakta ve emzirme döneminin sonuna kadar yetkin bir danışmanlık görevi üstlenmektedir.
Birbirini daha iyi tanımak ve güven ilişkisi inşa etmek için bir ebe ile olabildiğince erken bir dönemde tanışmak en iyisidir. Ancak en geç hamileliğin ikinci yarısında temas kurmalısınız.
Ebelik hizmetlerinin masrafları, Ebelik Hizmetleri Ücretlendirme Sözleşmesiyle düzenlenmiştir.
Zorunlu sağlık sigortaları verilen hizmetlerin masrafların tamamını karşılamaktadır. Ücretler doğrudan sağlık sigortasından tahsil edilmektedir.
Birçok özel sigorta da bu masrafları karşılamaktadır. Ancak hizmet kataloğu yapılan sözleşmeye bağlıdır. Bundan dolayı ebelik hizmetlerinden yararlanmaya başlamadan önce, sağlık sigortanızdan masrafların karşılanacağına dair yazılı belge alınız.
Ebelik Hizmetleri Ücretlendirme Sözleşmesi aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

Hamilelik:
Hamileliğin başlangıcından itibaren ebelik yardımından yararlanabilirsiniz.
Çoğu ebe, hizmetlerini ev ziyaretleri çerçevesinde vermektedir. Bazı ebeler ise hizmetlerini bir ebe muayenehanesinde, doğum merkezinde veya doktor muayenehanesinde vermektedir. Fiziksel bakımdan kendinize daha fazla dikkat etmenizi gerektiren sebepler varsa (örneğin erken sancılar), ebelik yardımından ev ziyaretleri çerçevesinde yararlanmanız büyük bir avantajdır.

Hamilelik döneminde verilen ebelik hizmetleri:
Ön görüşme, danışma hizmetleri, annelik cüzdanına kayıt düşülen hamilelik muayeneleri, gebelikle ilgili rahatsızlıklarda yardım, riskli hamileliklerde bakım hizmeti, grup halinde ve bireysel olarak verilen doğum hazırlığı kursları (sadece doktor raporuyla mümkün)

Doğum:
Müstakbel anne ve babalar, çocuklarının nerede dünyaya gelmesini istediklerini düşünmeye başladıklarında, prensip olarak şu soru sorulur:
Hastanede mi doğsun? Ya da evde veya doğum merkezinde / ebe muayenehanesinde mi dünyaya gelsin?
Her iki seçenek için de birçok iyi neden vardır.
Bu bağlamda hem güvenlik hem de ortamın atmosferiyle ilgili sorular başlıca birer rol oynamaktadır. Ayrıca birçok müstakbel anne ve baba için, doğum ve bebekle geçirilecek ilk zamanla ilgili olarak kendi düşünce ve isteklerinin dikkate alınması önemlidir.
Bunun anlamı şudur: Her hamile doğumdan önce, kendisini hangi şartlar altında güvende ve iyi bakım altında hissettiğini ve tıbbi bakımın kendisi için ne kadar önemli olduğu konusunda bir fikre sahip olmalıdır.
Normal bir hamilelik süreci ve anne ile çocuğun sağlığı hastane dışında doğum yapabilmenin ön koşullarıdır.
Hastane dışında doğum yapılmasına engel teşkil eden risklere örnek olarak şunlar sayılabilir: Çoklu gebelikler, bebeğin doğum sırasında ters gelmesi, erken doğum veya ağır metabolik hastalıklar. Risklere ilişkin değerlendirmeler ve risklerin kapsamını her zaman ebenizle ve doktorunuzla nesnel bir şekilde görüşmelisiniz.

Doğuma ilişkin ebelik hizmetleri:
Hastanede verilen doğum yardımı, hastanede ebeniz eşliğinde doğum, doğum merkezinde veya bir ebe muayenehanesinde verilen doğum yardımı, evde doğum ve düşük veya ölü doğum halinde yardım.

Lohusalık:
Bebeğin doğumundan sonra lohusalık dönemi başlar. Lohusa bakımını doğum mekânından ve doğum sürecinden bağımsız olarak ebe tarafından gerçekleştirilmeye başlanır.

Sekiz hafta süreli lohusalık dönemi, hamilelik ve doğum sonra fiziksel ve ruhsal bir dinlenme sürecidir. Bu dönem bir oryantasyon süreci işlevi görmekte olup, netice itibariyle annelik ve ebeveynlik gerçeğine giriş yapmak anlamına gelmektedir.

Ebenin sunduğu lohusalık dönemi bakımı yeni aile için son derece yararlıdır. Sağlık sigortaları da bundan dolayı ebelerin verdiği ev ziyaretleri hizmetlerinin masraflarını, doğumdan sonraki azami sekiz haftaya kadar karşılamaktadır. Hatta doğumdan sonraki ilk on gün içerisinde her gün yapılacak ev ziyaretlerinin masrafları dahi karşılanmaktadır. Bu hizmetler, bebeğin nerede ve ne şekilde doğmuş olmasından bağımsız olarak verilmektedir. Çocukları doğumdan önce, doğum esnasında ve doğum sonrasında ölen kadınlara da, ölüm nedeni ve gebelik haftasından bağımsız olarak ebe tarafında lohusalık bakımı hizmeti sunulur.

Lohusalıkta ebelik hizmetleri:
Doğumdan sonraki ilk on iki hafta içerisinde anne ve çocuğa hastanede veya evde bakım hizmeti verilmesi. Çocukta tedbir amaçlı muayene (U1) ve grup rejenerasyon jimnastiği.
Lohusalık bakımı şu hizmetleri kapsamaktadır: Çocuğun bakımı ve beslenmesinde rehberlik ve danışmanlık, emzirmede rehberlik ve danışmanlık, emzirmede yaşanan sorunlarda yardım ve lohusalık sürecinin gözlemlenmesi (rahim rejenerasyonu, göbek bakımı, aile planlaması, pelvik tabanı jimnastiği vs.)

Emzirme dönemi:
Lohusalık döneminden sonra çocuğunuzla sizin arasında emzirme ilişkisi genelde rayına oturmuş olacaktır. Ancak emzirme dönemi boyunca tekrar tekrar soru işaretleri veya sorunlar oluşur. Belki, mesleki faaliyetinizle emziriyor oluşunuzu nasıl bağdaştırabileceğinizi veya bebeğinize ilk mamasını ne zaman ve ne şekilde vermeniz gerektiğini öğrenmek isteyeceksiniz. Memede süt birikmesi veya çocuğun „emzirme grevine“ girmesi halinde de ebe size yardımcı olabilir.
Çocuğunuz ne kadar süre emzireceğiniz, emzirme dönemi süresince çocuğunuzla birlikte vereceğinizi kişisel bir karardır. Emzirmenin çok sayıdaki olumlu boyutu uzun bir emzirme döneminde işaret etmektedir. Özellikle de emekleyen aktif bir çocuk, dünyayı keşfederken anne sütündeki çok sayıdaki koruyucu maddelerden istifade eder. Bunun yanında emzirmenin anneye sağladığı avantajlar da emzirme süresiyle birlikte artar.
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ilk altı ayda bebeğe sadece anne sütü verilmesini, ondan sonra da doğumdan sonraki ikinci yılın sonuna kadar ve devamında uygun mamanın yanında emzirilmeye devam edilmesini önermektedir. Çocuğunuzu ne kadar zaman emzirmek isterseniz isteyin – biz ebeler size memnuniyetle destek oluruz.

Lohusalık döneminde verilen ebelik hizmetleri:
Emzirme döneminin sonuna kadar birden fazla telefon görüşmesi ve ev ziyaret

Bremerhaven ve Bremen’de doğum yapılabilecek yerler:
Bremen’deki bütün doğum merkezleri ile Bremenhaven ve Bremen’deki hastaneler aşağıdaki listelenmiştir:
Evde doğum yaptırabilecek bir ebeyi Hebammen-Online-Suche yardımıyla bulabilirsiniz

Doğum merkezleri (Posta koduna göre sınıflandırılmış)
Geburtshaus Schwachhausen (Doğum Merkezi)
Metzer Straße 3
28205 Bremen
(0421) 30 39 330
info@geburtshaus-schwachhausen.de

Geburtshaus Bremen (Doğum Merkezi)
Sommerstraße 20
28215 Bremen
(0421) 34 80 01
kontakt@geburtshaus-bremen.de

Hastaneler (Posta koduna göre sınıflandırılmış)
Klinikum Bremerhaven Reinkenheide (Klinik)
Postbrookstraße 103
27574 Bremerhaven
www.klinikum-bremerhaven.de/

Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen (Hastane)
Schwachhauser Heerstraße 54
28209 Bremen
www.sjs-bremen.de

DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus (Hastane)
Gröpelinger Heerstraße 406 – 408
28239 Bremen
www.diako-bremen.de

Klinikum Links der Weser (Klinik)
Senator-Weßling-Straße 1
28277 Bremen
www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/ldw.html

Klinikum Bremen-Nord (Klinik)
Hammersbecker-Straße 228
28755 Bremen
www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbn.html

Formaliteler:
Annelik parası, ebeveyn parası ve çocuk parası hakkınıza ilişkin bütün önemli bilgileri burada bulabilirsiniz:
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/familie-regional.html

Ebe aramasi

Ebe mi arıyorsunuz?
Yılda iki kez güncellenen Bremer Ebeler Listesi yakınınızda bulunan uygun bir ebe bulmanızda yardımcı olur.
Konuyla ilgili olarak bu Link’ten bilgi alabilirsiniz.